Praktijkinformatie

Algemene informatie

.
Huisartsenpraktijk Maastricht Oost is sinds 1961 gevestigd in Wittenvrouwenveld in Maastricht. In 1997 hebben drs. C. Wijnands en drs. Th. van der Waart de praktijk overgenomen en zijn zij beide praktijkhouder. Dimitri Siderakis is de vaste waarnemer. De praktijk is een opleidingspraktijk voor de huisartsenopleiding aan de universiteit Maastricht. Sinds 2004 heeft de praktijk elk jaar een huisarts in opleiding.
.
De praktijk heeft een laagdrempelig karakter waarbij persoonlijke aandacht en snelle service voor de patiënt centraal staat.
.
Naast de huisartsen en assistentes zijn er binnen de praktijk meerdere zorgverleners werkzaam, namelijk: een praktijkondersteuner somatiek, een praktijkondersteuner GGZ, een praktijkondersteuner GGZ |kind en jeugd en een praktijkondersteuner ouderenzorg. .
.
In ons gezondheidscentrum kunt u ook terecht bij andere eerstelijns hulpverleners, zoals fysiotherapie Cerfontaine en van der Loop, logopedie Maastricht Oost, Envida Thuiszorg, Verloskundigenpraktijk Maastricht en Diëtetiek. Via de huisarts kunt u naar een van
hen verwezen worden. Het voordeel van hun aanwezigheid in onze praktijk is, dat de huisarts hen goed kent en dat zij regelmatig overleg hebben. Daarnaast hebben we intensief contact met bijv. de wijkverpleegkundige, de maatschappelijk werker, de CB- en Jeugdarts, het FACT team en de Trajekt begeleider dementie.

Medisch Centrum Maastricht Oost

Praktische informatie

Tussen 8.00 en 12.30 uur en 14.00 -17.00 uur via 043-3637433 (toets 3). Of maak uw afspraak via de WebApp. Voor dringende afspraken voor dezelfde dag graag zo vroeg mogelijk bellen.
.

Recepten

Deze kunt U aanvragen via 043-3637433 (toets 2) of klik hier voor een herhaalrecept. Ook via de WebApp kunt u gemakkelijk uw recepten bestellen.
.
Indien tussen 8.00 en 12.00 uur aangevraagd, liggen de medicijnen de volgende dag na 15.00 uur klaar bij de apotheek.

Spoedgevallen

Op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur via 043-3637433 (toets 1)
In avond/weekend via 043-7500123

Avond/weekenddienst

Huisartsenspoedpost Maastricht zie www.hapmaastricht.nl
T: 043-7500123

Doktersassistentes

U kunt ook een afspraak maken bij de assistente op haar spreekuur. Voorbeelden zijn bloed prikken, de bloeddruk laten meten, wondverzorging, wratten aanstippen, etc.

Aanvragen huisbezoek

Een huisbezoek is bedoeld voor mensen die lichamelijk niet in staat zijn naar het gewone spreekuur te komen. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. U belt de assistente om te vragen of de huisarts langs kan komen.  Voor het aanvragen van huisbezoeken voor dezelfde dag, dient u in de ochtend tussen 8.00 en 11.00 uur te bellen via 043-3637433 (toets 3). Houdt u daar alstublieft rekening mee.  De huisarts bezoekt u dan tussen 11.00 en 14.00 uur. Als het maar enigszins mogelijk is om naar de praktijk te komen, heeft dat onze voorkeur. De onderzoek- en behandelingsmogelijkheden in de praktijk zijn veel groter dan bij u thuis en u wordt meestal beter en sneller geholpen.

Praktijkondersteuners

Om een afspraak te maken met een van de praktijkondersteuners heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig.

Praktijkfolder

Klik HIER om naar onze praktijkfolder te gaan

E-consulten

Met de nieuwe module E-consult kunt u via deze website beveiligd een vraag stellen. De vraag kan van medisch inhoudelijke of van algemeen informatieve aard zijn.

We streven er naar uw vraag binnen 2 werkdagen te beantwoorden. Na beantwoording ontvangt u een bericht waarna u in uw beveiligde patiëntendomein (na inloggen) het antwoord kunt lezen. Uw vraag zal vertrouwelijk en zorgvuldig worden behandeld. Bij onduidelijkheden kunt u contact opnemen met de praktijk.

E-consult is voor een boel onderwerpen geschikt:
-het opvragen van uitslagen
-informatie over leefstijl
-vragen over medicatie
-vragen over een eerder consult
-controles en follow-up bij chronische aandoeningen

Een E-consult is niet geschikt bij spoedeisende klachtenBij spoedeisende klachten belt u de praktijk.

Online afspraken maken

Binnen de webapp van de praktijk is het mogelijk om een online afspraak van niet urgente aard te plannen.

Momenteel is het niet mogelijk om een online afspraak te maken. (ivm de corona pandemie)

Afspraken maken

Tekst

Huisartsenspreekuren
Dagelijks zijn er zowel ’s morgens als ’s middags spreekuren volgens afspraak. U kunt telefonisch, of via de uw zorg online app een afspraak maken.

Telefonisch afspreken: op werkdagen van 8.00u-12.30u en van 14:00u -17.00u. 043-3479222 optie 3

Triage
Als u belt voor een afspraak of een visite, zal de assistente u een aantal vragen stellen over de reden van uw komst. Dit wordt triage genoemd. Het wordt gedaan om in te schatten of er sprake is van een spoedsituatie, hoeveel tijd u nodig heeft en om de spreekuren goed te kunnen plannen. De vragen die de assistente stelt, moeten ervoor zorgen dat u de juiste hulpverlening krijgt, op de juiste tijd, door de juiste persoon.

Als u uw klacht om privacy redenen niet aan de telefoon wil vertellen dan wordt daar uiteraard rekening mee gehouden.


Voor een afspraak op het spreekuur zijn 15 minuten beschikbaar. U kunt in deze tijd 1 of 2 korte klachten met uw huisarts bespreken

Webapp

Via onze website kunt u op een veilige manier onderstaande zaken regelen:
.

 • digitaal een medische vraag stellen (E-consult)
 • herhaalrecept aanvragen
 • een deel van uw medisch dossier inzien, lab uitslagen.
 • een afspraak maken op het spreekuur (momenteel niet mogelijk)

.

Registreren

De praktijk is geopend voor nieuwe patienten

PlusPraktijk

Huisartsen Maastricht Oost neemt per 2018 deel aan het project PlusPraktijk. Wat betekent een PlusPraktijk? Een PlusPraktijk is een huisartsenpraktijk van de toekomst. Een huisartsenpraktijk waar patiënten zelf de regie hebben, patiënten doelmatig worden behandeld en de huisarts de regisseur is van de zorg in de wijk. Een PlusPraktijk kenmerkt zich door maximale transparantie in praktijkvoering en prestaties. Daarbij staat ook centraal het delen van best practices tussen de huisartsenpraktijken. Samen sta je sterker dan alleen bij het bewerkstelligen van duurzame, toekomstbestendige huisartsenzorg. Om duurzame, toekomstbestendige huisartsenzorg te behalen gaan de PlusPraktijken gedurende een periode van 5 jaren met verschillende interventies aan de slag. In totaal betreft het 17 interventies op het gebied van Patiënt empowerment, Doelmatige zorg en Wijkgerichte zorg. Deze interventies zijn door de huisartsen uit de werkgroep PlusPraktijk in het afgelopen jaar zelf vastgesteld. In totaal doen 15 huisartsenpraktijken uit de regio mee aan dit project, Huisartsen Maastricht Oost is één van deze 15 huisartsenpraktijken. De huisartsenpraktijken gaan hierbij in groepen van 5 praktijken starten en voeren allemaal dezelfde interventies uit.

Kwaliteit van onze zorg     

Onze praktijk heeft in december 2015 als één van de eerste praktijken in Zuid-Limburg het HaZo24-certificaat behaald. Dit betekent dat onze praktijk voldoet aan alle eisen, die gesteld zijn binnen HAZO24 (keurmerk voor 24-uurs-huisartsenzorg in Nederland) en is getoetst door Lloyd’s Register.

De HAZO24 stelt het beperken van risico’s voor de patiënt centraal en bundelt daarnaast wet- en regelgeving, wat ervoor zorgt dat de huisartsen werken volgens de norm van de beroepsgroep. Onder andere door middel van het melden van incidenten/klachten, wordt geborgd dat fouten niet opnieuw worden gemaakt en werkt de praktijk continu aan verbetering van zorg voor de patiënt.

Tijdens een intensief traject van ruim een half jaar hebben wij, alle medewerkers, hard gewerkt om dit keurmerk binnen de praktijk vorm en inhoud te geven.  De wensen, mening en ervaringen van onze patiënten spelen hierbij in de toekomst een steeds grotere rol, want optimale zorg voor patiënten is waar het uiteindelijk allemaal om draait.

Wat doen onze zorgverleners?    

Doktersassistentes

Voor bepaalde controles en verrichtingen kunt u terecht op het spreekuur van de assistente. Voor welke zaken dat kan, kunt u hieronder lezen:.

 • herhaalrecepten
 • het meten van de bloeddruk
 • aanstippen van wratten
 • verbinden van wonden
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen
 • urine onderzoek
 • suiker- en Hb-controle
 • plaatsen van injecties
 • verstrekken van informatiefolders
 • ECG (hartfilmpje) maken

Praktijkondersteuner Somatiek

Als u een chronische aandoening heeft, zoals diabetes, COPD, astma, hart- en vaatziekte of bijvoorbeeld een hoge bloeddruk of cholesterol, dan zijn regelmatige controles of een screening bij onze praktijkondersteuner somatiek belangrijk. U dient daarvoor eerst een afspraak te maken met de huisarts. Deze kan met u bespreken of u wel/niet in aanmerking komt voor een afspraak op het spreekuur. Voor meer informatie over de praktijkondersteuner Somatiek en wat ketenzorg is, Klik hier

Praktijkondersteuner GGZ

Iedereen is wel eens somber, gespannen of zit een tijdje wat minder lekker in z’n vel. Vaak komt u daar zelf of met hulp van anderen in uw omgeving wel weer uit. Maar als uw psychische klachten niet verdwijnen of groter worden, is het belangrijk om hulp te zoeken en uw problemen aan te pakken.
.
De eerste stap is het bespreken van uw klachten met uw huisarts. De huisarts kan in overleg met u voorstellen een gesprek aan te gaan met de praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ). De praktijkondersteuner GGZ werkt onder verantwoordelijkheid van de huisarts en is specialist in het verlenen van psychische zorg.
.
Meer informatie over de praktijkondersteuners kunt u hier lezen.

Kleine chirurgische ingrepen

De huisarts verricht kleine eenvoudige chirurgische ingrepen, dit gebeurt onder plaatselijke verdoving. U kunt dan denken aan ingegroeide teennagels, verwijderen van huidafwijkingen, verstopte talgklieren, vetbulten, moedervlekken enz. Dit wordt op afspraak gedaan nadat u bij de huisarts op het spreekuur bent geweest.

Gezamenlijk spreekuur met specialisten

Eens per 6 weken komt een specialist uit het AZM gezamenlijk spreekuur doen in onze praktijk. De huisartsen hebben dan spreekuur samen met de specialist en 2 andere huisartsen (uit een andere huisartsenpraktijk). Het specialisme wisselt jaarlijks. Meer informatie? Klik hier

Praktijkondersteuner kind & Jeugd

Psychische en psychosociale problemen komen veel voor, ook bij kinderen en jeugdigen. Deze problemen kunnen invloed hebben op de ontwikkeling van het kind en kunnen zich op veel verschillende manieren uiten, zoals door gedragsproblemen, emotionele problemen en/of lichamelijke problemen. De Praktijkondersteuner Jeugd (POH kind & Jeugd) ondersteunt huisartsen in de geestelijke gezondheidszorg bij de zorg aan kinderen en jeugdigen van 0 tot 24 jaar. Uw huisarts kan u (ouder, kind en jongere) doorsturen naar de POH Jeugd bij verschillende problemen. Voor meer informatie klik hier.

Praktijkondersteuner Ouderenzorg

We willen allemaal een goed leven hebben en het liefst zo lang en zelfstandig mogelijk. Om samen met u te streven naar deze wenselijke situatie krijgen de huisartsen ondersteuning van een praktijkondersteuner/praktijkverpleegkundige Ouderenzorg. Wanneer uw huisarts denkt dat u extra ondersteuning kunt gebruiken dan vraagt de huisarts of de praktijkverpleegkundige Ouderenzorg bij u op huisbezoek wilt gaan. Tijdens het huisbezoek maakt de praktijkverpleegkundige kennis met u en brengt uw klachten, vragen en situatie in kaart. Uw wensen en eventuele mogelijkheden worden samen met u besproken. Op basis van dit huisbezoek gaat de praktijkverpleegkundige in overleg met de huisarts. Er volgt een voorstel speciaal voor uw situatie met als doel om u te ondersteunen zodat u zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunt blijven wonen, in goede gezondheid en met een goede kwaliteit van leven. Vaak werken de huisartsen en praktijkverpleegkundige samen met andere disciplines zoals; de thuiszorg, gemeente, de fysiotherapeut of ergotherapeut en bijv. een dagbesteding. Wanneer u meer informatie wenst of een afspraak zou willen laten inplannen, neem dan contact op met de huisartsenpraktijk.

wijnands huisarts

Patiënttevredenheid

Huisartsenpraktijk Maastricht Oost hecht veel waarde aan de mening van haar patiënten. In het kader van onze HaZo24 certificering hebben wij een patiënttevredenheidsonderzoek gedaan. Dit onderzoek is door onze eigen praktijk ontwikkeld, maar borduurt voort op een eerdere meting (enquête) middels een landelijk gevalideerd instrument (CQIndex Huisartsenzorg). Wij vinden het belangrijk om de resultaten met u te delen.

 • 75% van het totaal aantal reacties vond dat de assistente voldoende tijd heeft voor de patiënt.
 • 80% van het totaal aantal reacties vond dat zij binnen 2 minuten iemand aan de telefoon hebben als er overdag naar de huisartsenpraktijk wordt gebeld.
 • Op de vraag “wat kunnen wij als huisartsenpraktijk verbeteren”: antwoord 80% tevreden te zijn en geen veranderingen door te voeren.

.
Tevens zijn er een aantal verbetersuggesties gedaan door patiënten. Deze verbetersuggesties zijn besproken in de praktijk en worden indien mogelijk opgevolgd in ons kwaliteitssysteem.
.
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de praktijk.

Formulieren

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn hebben wij enkele veel gebruikte formulieren alvast voor u op de website geplaatst. U kunt het formulier downloaden en ingevuld meenemen naar de afspraak op het spreekuur van uw huisarts.

Een klacht?

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts.
.
Wij stellen het op prijs wanneer u, indien u ontevreden bent over ons, dit eerst met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede kunnen wij proberen dit voor u op te lossen. Klik hier voor ons online klachtenformulier.
.
Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen, hij/zij kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE (https://www.skge.nl/portal-vervolgpagina/klacht-indienen). De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.
.
Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist). Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie vindt u op www.skge.nl.
.
Onze praktijk is aangesloten bij de Klachtenregeling Huisartsen Zuid-Nederland www.skge.nl.

thuisarts
rijbewijskeuring

Keuringen

U kunt bij ons terecht voor rijbewijskeuringen, mits u niet bij ons als patiënt staat ingeschreven.
Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u terecht bij de assistente.

Hoe nu verder...?

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist). Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie vindt u op www.skge.nl.
.
Onze praktijk is aangesloten bij de Klachtenregeling Huisartsen Zuid-Nederland www.skge.nl.

Info over ziekte en gezondheid

Op internet is veel informatie over gezondheid en ziekte te vinden. Dat maakt het best lastig om te bepalen welke informatie juist is. Ons advies is om eerst te kijken op de website van Thuisarts.nl. Deze website is gemaakt door huisartsen van het Nederlands Huisartsengenootschap en bevat duidelijke informatie met ook verwijzingen naar andere betrouwbare medische sites.

Andere websites waarop u informatie kunt vinden:
.

Begrijpjelichaam.nl

Begrijpjelichaam.nl
Begrijp je Lichaam geeft praktische informatie over het menselijk lichaam en veelvoorkomende klachten waarin gebruik wordt gemaakt van plaatjes. Begrijp je Lichaam behandelt de volgende klachten en aandoeningen rondom de thema’s:

 • Hart- en vaatstelsel
 • Luchtwegen
 • Maag- darmstelsel

Kiesbeter.nl

Kiesbeter.nl
Voor informatie over gezondheid, ziekte, preventie en patiëntenrechten kunt u terecht op kiesBeter.nl, dé gezondheidssite van de overheid.

GGD Gezondheidsinfo

GGD Gezondheidsinfo
Gezondheidsinformatie over veel verschillende onderwerpen.

Kennisring

Kennisring
Hét informatieplatform voor consumenten over gezondheid, sociale zekerheid en recht.

Gezondheidsboek

Gezondheidsboek
Wie helpt mij als ik ziek ben? Wat kan ik zelf doen? Hierover gaat dit boekje. Over al de verschillende zorgverleners: de huisarts, de specialist, de tandarts, maar ook de verloskundige of de apotheker. Dit boekje vertelt in heldere en eenvoudige taal wat ze doen en hoe ze je kunnen helpen. Het boekje bespreekt ook wat je zelf kunt doen. Zeker bij onschuldige, voorbijgaande ziekten, zoals verkoudheid, keelpijn of hoofdpijn, kun je zelf iets doen om de klachten te verlichten

Translate »
Call Now Button