Uncategorized

Steeds vaker krijgen wij, als huisartsenpraktijk, de vraag om de registratie van de Boosterprik te verzorgen. Als u de Boosterprik in bijv. Duitsland heeft gehaald dan moeten zij u ook een QR code bezorgen. Wij kunnen deze vaccinatie niet voor u registreren in de Covid-app, omdat...

Boosterprik Binnen de huisartsenpraktijk wordt er geen boosterprik gezet. Dit gebeurd uitsluitend via de GGD. Via de onderstaande link vindt u de meeste informatie terug. Boosterprik – GGD Zuid Limburg (ggdzl.nl)...

In het huisartsen informatiesysteem (HIS) van onze praktijk staan alle vaccinaties van onze patiënten geregistreerd. Het RIVM krijgt de hoeveelheid aan data echter niet verwerkt. Er is een taskforce opgericht, waarbij wordt gestreefd om alle data vóór 1 juli verwerkt te hebben. Wij kunnen als...

Vaccinatie in onze praktijk start op donderdag 4 maart   Op verschillende fronten wordt inmiddels zo snel mogelijk gevaccineerd tegen COVID-19. Ook wij huisartsen dragen hier aan bij, door te vaccineren met het AstraZeneca-vaccin. De komende tijd zullen wij zo snel als de organisatie in de praktijk...

Huisartsenpraktijk Maastricht Oost hecht veel waarde aan de mening van haar patiënten. In het kader van onze HaZo24 certificering hebben wij een patiënttevredenheidsonderzoek gedaan. Dit onderzoek is door onze eigen praktijk ontwikkeld, maar borduurt voort op een eerdere meting (enquête) middels een landelijk gevalideerd instrument...

Drs. TH. van der Waart, Drs. TH van der Waart zal per 1 januari 2021 op maandag, woensdagochtend en donderdagochtend aanwezig zijn in de praktijk. De dinsdag komt te vervallen. Drs. D. Siderakis zal de per 1 januari 2021 de hele dinsdag aanwezig zijn.      ...

OPEN Veilig uw gegevens delen & online inzage Thuis en online uw medische gegevens veilig inzien? Voor meer informatie: Raadpleeg uw arts of assistente. In de wachtkamer ligt een folder met uitleg. Of kijk op www.OPEN-eerstelijn.nl  ...

RICHTLIJNEN CORONA IN ONZE PRAKTIJK Beste patiënten, Om veilige zorg te kunnen bieden in onze praktijk, en dus besmetting van patiënten en personeel met het coronavirus te voorkomen, vragen wij uw aandacht voor de volgende richtlijnen. Algemene richtlijnen: Maak u zich zorgen over uw gezondheid? Heeft u klachten?...

Translate »
Call Now Button